Nye indlæg

Kategorier

 

Generalforsamling 8.oktober

02-09-2019
Der indkaldes hermed til generalforsamling, tirsdag d.8/10 2019 kl 18.30 i Skanderborg Jagtforenings lokaler,Vester Mølle,Oddervej i Skanderborg.
Foreningen vil vanen tro være vært for et måltid mad. Tilmelding til Jens Erik Andersen på tlf 91860008 senest d.4/10.
 
Dagsorden :
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnsskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt
Vel mødt :)
 
Bestyrelsen
 

Kategori: Nyheder
 
Skanderborg Jagtforening