Nye indlæg

Kategorier

 

Kære medlemmer i Skanderborg Jagtforening

01-01-2020
Velkommen i dette nye år og nye årti, er det så også.
Jeg tror, alle er enige om, at meget er ændret fra vi kom ind i tierne til vi nu er hoppet ind i tyverne. Nu vil jeg overlade til andre at bedømme klimaforandringer og bæredygtighed, der jo klart er buzzwords der i denne sammenhænge ikke bare er ord, men stærke kræfter og holdninger der mærkes i hverdagen. I denne sammenhæng, kan vi jo som jægere ikke andet end slå fast, at for alle os er naturen meget nærværende, og på alle måder noget vi alle lægger stort arbejde i at værne om, og alle gør en stor indsats for at bevare på naturens præmisser. Jeg tror vi alle nyder at være i et med naturen, og alle de positive og energigivende oplevelser vi både har alene, men bestemt også sammen med jagtkammerater og familie og bekendte, når vi bevæger os rundt, både i jagtsammenhænge, men også når vi bare oplever.

Som jagtforening er vi summen af alle disse positive oplevelser, oplevelser vil deler når vi er sammen, her på fb, og i mange andre sammenhænge. Det er oplevelser om dyr der er nedlagt, næsten nedlagt, specielle oplevelser, våben, alle mulige oplevelser, det er det skønne ved foreningen, et sted hvor vi alle har et forum af lydhørhed, et sted vi kan dele vore oplevelser.

I år vil vi i jagt foreningens regi gentage om ikke alle, så i hvertfald de fleste af de aktiviteter vi med stor succes afholder. Og vi vil efter bedste evne forsøge inden for rimelighedens rammer forsøge at udvide med flere.

Vi vil i den forbindelse på vore hjemmeside oprette en brevkasse, hvor der er mulighed for at komme med forslag, hvis du går og brænder med et par af slagsen, så kom endelig med det/dem.

I selve foreningen er vi ved at lægge nyt gulv, godt hjulpet af en stor indsats fra enkelte ildsjæle der har brugt en ikke ubetydelig del af julen på projektet, tak til Jens Erik og Lennart og alle jer andre der har været forbi med en hjælpende hånd. Vores værksted er ved at få en opdatering til 2.0, så der sker bestemt noget.

Vi har planlagt en mårhundeaften der bliver afholdt i marts, du skulle her gerne have fået en SMS besked herom.

Hvad der er i vente de næste 10 år vil jeg ikke gisne om, men lade fremtiden bestemme.

Herfra skal til alle medlemmer og deres familie ønskes et godt nytår, og knæk og bræk for dette nye jagtår.

De bedste hilsner
Søren Lungholt
Formand

Kategori: Nyheder
 
Skanderborg Jagtforening