Mårhunderegulering

Mårhunderegulering

Reguleringen af mårhund i Skanderborg sker af et korps af jægere på tværs af jagtforeningerne. Du kan følge med på Facebook i gruppen der hedder ”mårhundegruppen Skanderborg kommune”. Indtil videre er der indberettet 70 mårhunde i kommunen i år (oktober 2019). Har du observationer af levende eller døde mårhunde, hører vi gerne fra dig. Vi er også behjælpelige med etablering af baitplads samt råd og vejledning.

Ønsker du at deltage i mårhundearbejdet hører vi også gerne fra dig.
Kontakt os på Facebooksiden ”Mårhundegruppen Skanderborg Kommune” , eller ring til Ole Andersen på telefon 20594508.

Har du store udgifter til bait, kan vores medlemmer søge tilskud via foreningen. Kontakt Ole for yderligere info.

[Mårhundegruppens Facebook]

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes