Jagtudvalgets parole ved foreningens fællesjagter

Velkomst

Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.

 

Jagttegn

Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.

 

Orientering om jagtdagens forløb

Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.

 

Hvad må der skydes

Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.

 

Signalering

Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.

 

Opførsel på post og mellem såterne

Det er jagtlederens pligt at instruere i, hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille), og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det er god skik at lette på hatten (som tak), når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patronerne er taget ud.

Vi sluttede sidste år med den årlige præmieskydning, en rigtig god dag blev det til.

 

Skudafgivelse/sikkerhed

Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt, at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.

 

Etik

Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på, hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.

 

Efter skuddet

Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt, når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde. Der tilkaldes altid schweiss hund til anskudt råvildt, dette foretages for skyttens regning.

 

Patroner

Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

Skanderborg Jagtforening